Förklaringar till formuläret

 MEDLEMSAVGIFT EKHONedanstående uppgifter är frivilliga men fyller
en viktig funktion när vi ansöker om olika typer
av bidrag.Det kan handla om bidragsansöningar
för riktade projekt såsom satsningar på kvinnor
eller transpersoner.

Så behandlar vi dina personuppgifter